duminică, 14 februarie 2010

Sunt vinovat


Vinovat de neveghere, vinovat de necuvânt,
vinovat de neiubire, vinovat de necântare,
vinovat de nelumină, vinovat de nelucrare....

Da, eu sunt vinovat, de toate!

Dumnezeu mi-a bătut la uşă,
cu exemplul jertfei sale.
Eu I-am deschis doar o parte a inimii
şi Cuvântul a pătruns doar acolo.
Strigă în adâncul fiinţei mele
când cereşti binecuvântări, trec pe alătrui.

Iar pentru toate-aceste sunt de vină
Eu - cel de neiubire purtător!
Eu - cel prea lesne-ncrezător,
Eu - sunt vinovat faţă de Dumnezeu,
Eu – sunt vinovat faţă de aproapele.

Eu, sunt vinovat,
sunt cel mai vinovat!


O nouă variantă prelucrată în atelierul literar
"Cartea tinerilor scriitori"


VEGHERE

Vom înţelege
menirea noastă în lume
de-a răstigni
firea pământeană?
Nu ne vom mai prăbuşi
în abisuri,
la orice ispită?

Vom fi statornici,
când nu ne vom mai simti
plini de merite.
Atunci,
vom veghea
şi mai mult!

Niciun comentariu: