duminică, 23 noiembrie 2014

Mărturisireprecum un orb
dorește lumina
așa te iubesc eu
orbește
îmi asum dreptul
să mă doară
fiecare amintire
fără tine

duminică, 2 noiembrie 2014

Cu săgeţile în tolbă ...

singur
constrâns de cochilia
unui fals destin
iau puteri din mine
şi libertăţi ca aripile
albatrosului reînviat
ating în zbor
seninul din oameni
binefacerile vieţii
peste măsura credinţei
fericirea şi bogăţia altora
sunt o uşoară hipnoză

născut sub semnul focului
la umbra lui jupiter
aştept să fiu cucerit
în fiecare zi
de aceeaşi iubire


din volumul de debut: ”Vindecat de nevisare”,  edit. Art Book, Bacău, 2011

Grafica realizată de pictorul Dan Ion Cîrjoi, pentru viitorul volum care va apărea în curând :)